भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

सात नायिका / हीन व्याकरणी विद्यापति

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

योवन्‌मत्ता कामसर्‌ले विहोस भयाको ती
पक्रन प्रियका पाउ लाजै त नमान्याकी ।।
एकान्त लताकुञ्जमा खसम्‌लाई पुर्यायउँदी फेर्
नायिका भिसारिका भनिन्छन् बहुतै बेर् ।।१।।

लतावास घर्‌मा आउनन् प्राणनाथ्‌जी
भनी पुष्पशय्या वनाइ वाट्मा हेर्दी ।।
देख्दा ध्यानले संगमा लाज मान्दी
नायिका यी वासक्‌सय्या हुन् भनिन्छिन ।।२।।

प्रितम्‌ले भन्याका सखीका वचन्‌मा विश्यासैले गं संकितैमा वस्याकी ।।
प्रभू प्राणनाथ्‌मा समागम् नपाउँदा तिनै नायिका विप्रलब्धा कहिन्छिन् ।।३।।

जसका रतीरस् गुणैले पतीलाई खैचो पाशवर्ती गर्यािको सधैं छन् ।।
विचित्र विलास् ह्रास ख्याल्‌मा भुलाउदी स्वाधीनभतृका नायिका यो भनिन्छन् ।।४।।

जस्को पति प्रिया छोडी परस्त्रीभोगतुल्य छ ।।
मोरीचिन्ह लि प्रातर्मा आउँन्याको स्त्री हो खंडिता ।।५।।

चर्का कामज्वरका दाहमा ढेरै काप्छिन् शरीर यर्थराई
श्वास फेर्दा ठूला शव्दले धकधकाई आङमा पनि रौं ठडयाई ।।

रुष्टीया बहुदिन्‌कि औषधविना क्षिण देहकी कामिनी
हाइ खादि यिनि नायिका भरतमा उतकाण्ठिता छन् बहुत् ।।६।।

विना खाजि हास्‌ने मुखै हास्य छल्दी सुरत्‌लोभिक्षान्त मुर्ख ताकि हेइर्दौ ।।
लजाइ दूर वाहिर् सखीवर्ग जाँदा खुस्याल् मन् तुल्याउदी शयन्‌मा मृगाक्षी ।।७।।

                                              ['नेपाली' पूर्णाङ्क १० बाट]
                                              'बुइगल' बाट साभार