भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

स्वप्न देखी ओना नखलिस्तानकेर हम / धीरेन्द्र

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

स्वप्न देखी ओना नखलिस्तानकेर हम
जान वा अनजानमे मरूभूमि केर बासी बनल छी।
क्षितिज धरि नहि कतहु छाहरि अछि देखाइत,
अम्बु विन्दुक गप्प तँ अछि करब व्यर्थें !
एम्हर देखी, ओम्हर देखी, हुहुआइत खाली शून्य देखी,
जलक भ्रम यदि भेल कत्तहु, देखल मात्र मरीचका छल।
एहन परिसर विकट हम्मर, आत्मवल टा एक सम्बल।
मित्र ! तइयो ससरि रहले, हमर कफला मन्दगतिसँ।
प्रबल हो यदि भाव धारा, व्यर्थ ताकब तखनि यतिकें।
अनति कालेमे अबै अछि, सिमूम केर बस झोंक खाली।
पसरि रहले हमर मगमे विघ्न-वाधा केर जाली।
दस्यु-वृन्दक कमी नहि अछि, जेम्हर ताकी वैह भेटय।
मुदा ताड़क गाछ सन हम एहि पाँतरमे तनल छी।
जान वा अनजानमे मरूभूमि केर बासी बनल छी।