Last modified on 22 अगस्त 2016, at 23:26

अखियुनि सां पी जे सघां ख़ामोशी! / अर्जुन हासिद

अखियुनि सां पी जे सघां ख़ामोशी!
जिते जॾहिं बि ॾिसां ख़ामोशी!

हवाऊं पाणा में थियूं सुस-पुस कनि,
लंघे जॾहिं बि जितां ख़ामोशी!

तूं कंहिं बि चौंक ते बीठी हूंदींअ,
घिटियूं मां घर थो पुछां, ख़ामोशी!

घड़ियूं ॿ किअं बि लीओ पाए वञु,
अकेलो थी थे पवां, ख़ामोशी!

ॿ लफ़्ज़ मुंहिंजा था बकवास लॻनि,
चई मां छा थो चवां, खामोशी!

लॻे थो, पाण खे ॻोल्हे वठंदुसि,
जे तुंहिंजो अन्त लहां, ख़ामोशी!

सॼो जहान ई गूंगो हासिद,
मां कंहिं ते कंहिं ते खिलां, ख़ामोशी!