Last modified on 21 अगस्त 2013, at 15:17

अधिगत जागल हो सजनी / गुलाल साहब

अधिगत जागल हो सजनी।
खोजत-खोजत सतगुरु पावल, ताहि चरनवाँ चितवा लागल हो सजनी।।
साँझि समय उठि दीपक बारल, करमवा मनुबाँ पागल हो सजनी।।
चललि उबटि बाट, छुटलि दकल घाट, गरजि गगनवा अनहद बाजल हो सजनी।।
गइली अनँदपुर भइली अगम सूर, जितली मैदनवाँ नेजवा गाड़ल हो सजनी।।
कहै गुलाल हम प्रभुजी पावल, फरल लिलरवा पपवा भागल हो सजनी।।