Last modified on 20 मार्च 2015, at 14:01

असो मनीराम आलसी, बिना माँग को आयो / पँवारी

पँवारी लोकगीत   ♦   रचनाकार: अज्ञात

असो मनीराम आलसी, बिना माँग को आयो
माँग बाप कय्ह लेतो, माँग लेय खऽ आतो
असो मनीराम आलसी, बिना पान को आयो
बरई बाप कय्ह लेतो, पान लेय खऽ आतो।।
असो मनीराम आलसी, बिना बतेसा को आयो।
बनिया बाप कय्ह लेतो, बतेसा लेय खऽ आतो।।