Last modified on 12 अक्टूबर 2011, at 03:57

आं सांसां रो आणो-जाणो देखो / सांवर दइया

आं सांसां रो आणो-जाणो देखो
कुण जाणै कठै है ठिकाणो देखो

दिनूगै तो मुळकै हो भोर सागै
अबै क्यूं हुयो औ रीसाणो देखो

आभै री बात आंख में अमूझगी
अबै पींजरै पड़्‌या दाणा देखो

हाल चाल पूछ्या तो बोल्यो इंयां
लो औ पड़्यो धुखतो छाणो देखो

घर फूंकणिया री जात नुंवी कठै
कबीर आळो सागी घरणो देखो