भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

"उज्यालोको गुफा / ईश्वरवल्लभ" के अवतरणों में अंतर

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज
 
पंक्ति 11: पंक्ति 11:
 
प्रश्न हिंड्ने बाटोको नै हो
 
प्रश्न हिंड्ने बाटोको नै हो
 
अनि पुग्ने बाटोको नै हो ।
 
अनि पुग्ने बाटोको नै हो ।
 +
 
यद्यपि यात्रा प्रारम्भ भयो !
 
यद्यपि यात्रा प्रारम्भ भयो !
 +
 
तर अमीष्ट पुगिन्छ कि पुगिदैन
 
तर अमीष्ट पुगिन्छ कि पुगिदैन
 
पुगिंदैन कि भन्न आशङ्का पनि
 
पुगिंदैन कि भन्न आशङ्का पनि
 
भन्ने त्रासको नै हो।
 
भन्ने त्रासको नै हो।
 +
 
आदिम अर्थ
 
आदिम अर्थ
 
भयभीत हुनुको अर्थ। सधैं।
 
भयभीत हुनुको अर्थ। सधैं।
 +
 
अनि रुख र्सपको कथा
 
अनि रुख र्सपको कथा
 
शैतान र छलको कथा
 
शैतान र छलको कथा
 
भ्रान्ति खाने कि नखाने भन्ने
 
भ्रान्ति खाने कि नखाने भन्ने
 
वर्जित फलको कथा।
 
वर्जित फलको कथा।
 +
 
अज्ञात र अपरिचित कुनै
 
अज्ञात र अपरिचित कुनै
 
कुनै अनिर्वचनीय गन्तव्य हो त्यो
 
कुनै अनिर्वचनीय गन्तव्य हो त्यो
 
निर्लक्ष्य हुँदा पनि पुग्नै पर्ने
 
निर्लक्ष्य हुँदा पनि पुग्नै पर्ने
 
सतत वाध्यता !
 
सतत वाध्यता !
 +
 
गुफामा कि कुनै अँध्यारोमा
 
गुफामा कि कुनै अँध्यारोमा
 
प्रत्येक बिजुलीको गगनमा उठभव
 
प्रत्येक बिजुलीको गगनमा उठभव

10:06, 2 जुलाई 2017 के समय का अवतरण

प्रश्न पुरानो
प्रश्न हिंड्ने बाटोको नै हो
अनि पुग्ने बाटोको नै हो ।

यद्यपि यात्रा प्रारम्भ भयो !

तर अमीष्ट पुगिन्छ कि पुगिदैन
पुगिंदैन कि भन्न आशङ्का पनि
भन्ने त्रासको नै हो।

आदिम अर्थ
भयभीत हुनुको अर्थ। सधैं।

अनि रुख र्सपको कथा
शैतान र छलको कथा
भ्रान्ति खाने कि नखाने भन्ने
वर्जित फलको कथा।

अज्ञात र अपरिचित कुनै
कुनै अनिर्वचनीय गन्तव्य हो त्यो
निर्लक्ष्य हुँदा पनि पुग्नै पर्ने
सतत वाध्यता !

गुफामा कि कुनै अँध्यारोमा
प्रत्येक बिजुलीको गगनमा उठभव
र चकमन्न उज्यालोको तीव्र आभास
तिनको क्रुर प्रहारमा
त्यसपछि प्रवेश गर्ने - उज्यालो
सानो - सानो उज्यालो
उज्यालो गुफा।