Last modified on 3 फ़रवरी 2016, at 11:00

ओलेडा रानी ओलेडा आले नागा फगायें / कोरकू

   ♦   रचनाकार: अज्ञात

ओलेडा रानी ओलेडा आले नागा फगायें
ओलेडा रानी ओलेडा आले नागा फगायें
ओलेडा रानी ओलेडा आले नागा फगायें
बारी पारे लाडी सनान केडो
बारी पारे लाडी सनान केडो
बारी पारे लाडी सनान केडो
आले नागा फगायें
आले नागा फगायें
आले नागा फगायें

स्रोत व्यक्ति - चिरौंजीलाल, ग्राम - कुकड़ापानी