Last modified on 15 अगस्त 2016, at 02:10

कानाकाना कुर्र / दैवज्ञराज न्यौपाने

कानाकाना कुर्र
नानी दौड्यो खुर्र
चरी उड्यो भुर्र
कानाकाना कुर्र

माथि बादल भाग्यो
तल घाम लाग्यो
बतास चल्छ हुर्र
कानाकाना कुर्र

फूल राम्रो बेली
यस्तै खेल खेली
मन हुन्छ फुर्र
कानाकाना कुर्र