Last modified on 4 फ़रवरी 2016, at 12:40

कुतली चूरगी मोरई जपय / कोरकू

   ♦   रचनाकार: अज्ञात

कुतली चूरगी मोरई जपय
कुतली चूरगी मोरई जपय
कुतली चूरगी मोरई जपय हुई
कुतली चूरगी मोरई जपय हुई
कुतली चूरगी मोरई जपय हुई
कुतली चूरगी मोरई जपय हुई
डिजकेन का सासावा
डिजकेन का सासावा
डिजकेन का सासावा
डिजकेन का सासावा

स्रोत व्यक्ति - शिवराज पालवी, ग्राम - मोरगढ़ी