Last modified on 19 जुलाई 2017, at 14:40

खुला-पत्र / केदारमान व्यथित


मभन्दा बलवान्
संपूर्ण हजूरहरुलाइ
मैले आफ्नै
शिर-पोश सम्झिरह्को छु,
मभन्दा कमजोर
सम्पूर्ण तिमीहरुलाइ
मैले आफ्नै
पाउ-पोश ठानिरहेको छु ।
                          भवदीय
                  कार्यवाहक सभापति
                    मध्य-वित्त समाज
                          नेपाल