Last modified on 15 जून 2016, at 03:24

चिडिया चटाचट बोले / ब्रजभाषा

   ♦   रचनाकार: अज्ञात

चिडिया चटाचट बोले, पटापट बोले,
बधायो मेरे अँगना में डोले॥-2
पहलो बधायो ससुर घर आयो,
सासु न मुख से बोले, बधायो मेरे अँगना में डोले॥ चिडिया...
दूजो बधायो जेठ...