Last modified on 21 सितम्बर 2013, at 21:02

छलकल गगरिया रे / भोजपुरी

   ♦   रचनाकार: अज्ञात

छलकल गगरिया रे मोर निरमोहिया
छलकल गगरिया मोर

बिरही मोरनियाँ मोरवा निहारे
पापी पपिहरा पिउ-पिउ पुकारे
पियवा गइल कउनी ओर निरमोहिया
छलकल गगरिया मोर... कि... छलकल गगरिया मोर