Last modified on 20 मार्च 2015, at 11:41

छोड़ो नऽ मैया मऽरीऽ घोड़ा की बागऽ ओ / पँवारी

पँवारी लोकगीत   ♦   रचनाकार: अज्ञात

छोड़ो नऽ मैया मऽरीऽ घोड़ा की बागऽ ओ
लगना की बीरिया मऽरीऽ ढय चली।।
छोटी सी लाह मात पाय पड़ाहू ओ
तोरा दूध की निरागत करऽ देहूँ।।
छोड़ो नऽ बहना मऽरीऽ घोड़ा की बागऽ ओ
लगना की बीरिया मऽरीऽ ढ़य चली
छोटी सी लाहू बहना पाँय पड़ाहू ओ
तोरी राखी की निरागत करऽ देहूँ।।