Last modified on 27 सितम्बर 2016, at 03:01

ज़िन्दगी / मोहन कल्पना

ऐं पुछियो नारदमुनीअ हिकिड़ो
सुवाल:
ज़िंदगीअ जो रूपु छाहे?
खिन पलक जी माठि बाद
भॻवान उत्तर ही ॾिनो:
ज़िन्दगी आ हिकु उहो वणु अफ्रीकी
जेको प्राणीअ खे ॾिसी
शाख़ुनि खे ॿांहुनि जियां वधाए
ऐं निपूड़े साहु थो हुन जो कढे...