Last modified on 28 फ़रवरी 2019, at 10:55

दिया बिटिया क दान / जगदीश पीयूष

दिया बिटिया क दान।
दिया सगरौ समान॥

गईं ससुरे त मुंहना झुरान माई जी।
ई दहेजवा क पपवा मोटान माई जी॥

आये जेतना बराती।
खाये पिये दिनराती॥

मुला दुलहा क बपवा कोहान माई जी।
ई दहेजवा क पपवा मोटान माई जी॥

करै ममवा बवाल।
मचा धिंगरा धमाल॥

लागै पगला मंछिलवा टोनान माई जी।
ई दहेजवा क पपवा मोटान माई जी॥

हाली आवा काली माई।
मुंह बावा काली माई॥

जरै बिटिया त जारा खानदान माई जी।
ई दहेजवा क पपवा मोटान माई जी॥