Last modified on 10 मई 2014, at 07:21

पिता थे / संतोष मायामोहन

पिता थे
थे ई जामण जाया बीर
थे म्हारी भावज घर
              गीगला।
थे थिर
अम्मर म्हारा बाप
चूंघो म्हारी भावज रै हांचळां!