Last modified on 20 जुलाई 2017, at 11:37

महत्त्वाकाङ्क्षा / केदारमान व्यथित


प्रस्तुत
अर्थ-उदात्तता भएको
शब्द-सौष्ठवकै वाहन यी मेरा अक्षरहरु
सधैं नै अक्षर भैरहून् !