Last modified on 29 अप्रैल 2015, at 15:32

योई पीयर, योई सासरो वो जगदम्बा / मालवी

   ♦   रचनाकार: अज्ञात

योई पीयर, योई सासरो वो जगदम्बा
योई दुखियारो विश्राम
पाँवों ने बिछिया सोवताए माय
थारा अनबट से लागी रयो बाद