Last modified on 16 मई 2020, at 21:28

राग बाह्रमास / अभयानन्द


वाजत अनहद नाद धुनी सुता आनन्द मेरो ।।ध्रु।।
काहे असार नाद मैं परवस्ती चैद भूवन सर्वत्रप्रकाश ।।
सोहि नद सुरमुनि धाये सनकादी ध्यान लगावेपरम पद पावे ।।वाजत.।।१।।
वीमु वादल श्रावण जाहा वरोषा लागे अमृत वरसत सहश्र अधारा ।।
अमृत पीवे संतसर थपेर नआवे येही संसार जीवनमुक्त होई ।।वाजत.।।२।।