Last modified on 16 मई 2020, at 21:25

राग वाणी - १ / अभयानन्द


ज्ञान भयो परवेस् भ्रममा छुटि गई ।धु।।
भर्मै भर्ममे भुला सबकोई भर्म छुटा वीर्ला कोही ।।
भर्म छुटा सब जग झुटा अगम्देसको राहालीई ।।ज्ञान.।।१।।
अनहद नाद गुफामे वाजे झीलीमीली ज्योतिप्रकास भई ।।
अग्नी चक्र दोदल कमल त्रीकुटी ध्यान प्रतीत भई ।।ज्ञान.।।२।।
उलटा कमल सहस्र दलफुल जाहाँ दोलने विश्राम पा२ ।।
अभयानन्द कहे सुनसाधु आवागमन छुटाई ।।ज्ञान.।।३।।

दोहाः- आत्मा से देखीये परमात्मा (को?) रुप्
      सबसे व्यापक होये एक रस अद्‌भुत अनूप ।।१।।