Changes

छिन्नलता

360 bytes added, 12:45, 9 जुलाई 2017
}}
{{KKParichay
|चित्र= Chhinnalata.jpg
|नाम= छिन्नलता
|उपनाम=रमोलादेवी शाह
}}
{{KKCatNepaliRachnakaar}}
 
===कृति===
* अन्तःस्पन्दन / छिन्नलता
* अन्तर्वेदना / छिन्नलता
* अन्तर्भावना / छिन्नलता
* अर्न्तभावन्त / छिन्नलता
* अन्तर्यात्रा / छिन्नलता
===गीत===
* [[सबैले लिप्छन् पुजेको फूल म टिप्छु झरेको / छिन्नलता]]
Mover, Reupload, Uploader
9,709
edits