Last modified on 20 जुलाई 2017, at 11:29

वीर्य--चेतना / केदारमान व्यथितहामीहरुमै झैं वीर्य-चेतना
जाग्रत भैरहनुपर्छ
वीरभोग्या वसुन्धराको मर्म
बुझ्‌न त !