Last modified on 7 नवम्बर 2015, at 16:46

हळकाई / रचना शेखावत

थां सूं अळगो करियो आपो,
फेरूं पाछी बावड़ी
तद दीन्यो मान।

थूं जद नावड़्यो नवी मंजलां
पाछो नीं बावड़्यो
थूं म्हारै बावडऩै री
इयां हळकाई कर दीनी।