Last modified on 31 मार्च 2017, at 11:21

155 / हीर / वारिस शाह

मही छड माही उठ जाए भुखा उहदे खाने दी खबर ना किसे कीती
भता फेर ना किसे ल्यावणा ए एदूं पिछली बाबला हो बीती
मसत होय बेहाल ते महर कमला जिवें किसे अबदाल[1] ने भंग पीती
किते एसनूं झब वयाह देईये एहो महर दे जीऊ दे विच सीती

शब्दार्थ
  1. मलंग, फकीर