भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

घरको न घाटको / रवि प्राञ्जल

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

घरको न घाटको ।
हकदार छ लातको ।

मक्किएको रूखलाई,
भर हुन्छ र पातको ?

जिउनु छ बिपनीमा ,
छोड कुरा रातको ।

वर्ण मात्र फरक छ,
मान्छे एउटै जातको ।