भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

चित्र उकेरै छी कागत पर / रूपम झा

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

चित्र उकेरै छी कागत पर
दृश्य गाम केर बना रहल छी।

देखू चित्र गाम केर अछि ई
धार बहि रहल एकरा छूबैत
गाछी मे जे झलकि रहल अछि
अछि गाछ सँ महुआ चूबैत
जामुन, कटहर, बड़हर महुआ
कतेक रंग सँ सजा रहल छी
दृश्य गाम के बना रहल छी

अछि कनकिरबी पाँच बरख केर
देखू बकरी चरा रहल अछि
नित्य दरिद्रता केर मोटरी ई
कोना माथपर उठा रहल अछि
पत्ता खरड़ि रहल अछि नेना
गामक जीवन देख रहल छी
दृश्य गाम के बना रहल छी

एतय कृष्क खेत मे नित दिन
धामक मोती चुआ रहल छथि
नव किसलय केर अरि-अरि मे
रक्त अपन ओ पटा रहल छथि
बाढ़ि सुखाड़ गिड़ै छनि हिनका
व्यथा गाम के सुना रहल छी