भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

ढुङ्गे युगको बेला / जोतारे धाईबा

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज


हुन्न थियो लुगाफाटा ढुङ्गे युगको बेला
हातै हुन्थ्यो चम्चा-काँटा ढुङ्गे युगको बेला ।

न त आगो न त अन्न चापचुप भै खेप्थे,
थिए कि त मान्छे लाटा ढुङ्गे युगको बेला ।

लालाबाला रुवाएर कन्दमूल खोजीमा,
तय हुन्थ्यो लामा बाटा ढुङ्गे युगको बेला ।

जे छ मजा जिन्दगीमा जोगिनलाई मान्छे,
भुसुनालाई हान्थ्यो भाटा ढुङ्गे युगको बेला ।

हाँस्ने-रुने-हल्ला गर्ने भाषाको व्यापारमा,
केको नाफा केको घाटा ढुङ्गे युगको बेला ।