भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

तिमीलाई अचेल कहाँ भेटुँ / गगन विरही

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

तिमीलाई अचेल कहॉ भेटुँ
पहरामा भेटुँ या छहरामा भेटुँ
कि दिल हर्ने त्यो फूलको लहरामा भेटुँ

नभेटुँ कतै यो मनमा हलचल
नदेखुँ कतै निदँमा खलबल
दुबैको तिर्खा कहाँनिर मेटुँ
अघाउञ्जेल हेर्न दोबाटोमा भेटुँ

अधरमा फुल्ने गीत हौ तिमी
नजरमा भुल्ने प्रित हौ तिमी
तिमीलाई मिठो धूनमा सुनुँ
तिमिलाई उज्यालो हिउँमा देखुँ