भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

यात्रा संस्मरण / तुलसी दिवस

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

हिँड्दाहिँड्दै मोडमा
हिँडेको बाटो नै मोडिएछ
हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ ।

उक्लँदाउक्लँदै उकालोमा
उक्लेको बाटो नै ओर्लेपछि
उक्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ ।

ओर्लंदाओर्लंदै ओरालोमा
ओर्लेको बाटो नै उक्लेपछि
ओर्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ ।

हिँड्दाहिँड्दै मोडमा
हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि
हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ ।