भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

सुखी रहू / रमेश खकुरेल

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

तिमी सधैं सुखी रहू सधैं सधैं खुशी रहू
हजार वर्षमा अझै हजार नै थपी जिऊ
निरोग देह भैरहोस् मुहार हास्य चम्कियोस्
महेशको कृपाकटाक्ष नित्य नित्य बर्सियोस्।

सरस्वती प्रसन्न भै सदा मुखाग्रमा रहून्
अजस्र काव्यसिर्जना नयाँ नयाँ कुरा फुरून्
अभावको अभाव होस् प्रभाव भावका जुटून्
कृपा गरेर भक्तमा रमा कराग्रमा बसून् ।

तिमी भनेर आउनेहरू सबै प्रशन्न हून्
छ चित्तभित्र कामना भने तुरुन्त पूर्ण हून्
सुकर्ममाथि प्रीति होस् कुकर्मदेखि भीति होस्
सदैव विश्वको भलो चिताउने सुनीति होस् ।

भनाइभित्र जोश होस् विचारभित्र ओज होस्
सहस्ररश्मिको समान दीप्तिपूर्ण तेज होस्
चिताउँदा गरेर छाड्न वाहुमाथि शक्ति होस्
अहं परै रहोस् स्वधर्म ईशमाथि भक्ति होस्