भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

हारको म जीत हुँ क्लान्तको पुकार हुँ / माधव खनाल भावुक

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज


हारको म जीत हूँ म क्लान्तको पुकार हूँ ।
व्योममा झझल्किन् ती मोतीको सिंगार हूँ ।

म स्वप्न हूँ कलि कलि,
म बिन्दु हूँ जलि जलि ।
सरस, सरल, सुगम सबै,
मिले सँधै छलि छलि ।
म नित्यको अनित्य हूँ म शान्तको किनार हूँ ।

सफल, सुन्धारा संधै ढल्यो,
त्यो लौह-बिन्दु भै गल्यो ।
कठिन, अथक अगम सबै,
त्यो नित्य एक भै मिल्यो ।
म भ्रान्त पथको कल्पना ती मौन मौन तार हूँ ।
                      ***