भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

श्री विनोदानन्द स्वर्गवास तिथि / शब्द प्रकाश / धरनीदास

Kavita Kosh से
Sharda suman (चर्चा | योगदान) द्वारा परिवर्तित 16:47, 21 जुलाई 2016 का अवतरण

(अंतर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अंतर) | नया अवतरण → (अंतर)
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

जँज गृन्द जग जोति विदित, देवनको देवतर। अंअगृन्त असुरन सँहार, भक्तन अनंदकर।
तं तृगृन्द तरनी सेतेज, शिव शक्ति महावल। हं हगृन्द हरि हरत कष्ट, हेरत जो एक पल॥
धं धगृन्द धरनी कहै, विनय मानि दाया करो।
क्षं क्षगृन्द क्षमि चूक को, दरस देहु माया हरो॥21॥