भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए
लोक संगीत
कविता कोश विशेष क्यों है?
कविता कोश परिवार

बियाह सँ द्विरागमन धरिक गीत / मैथिली लोकगीत संग्रह

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

आम-महुवियाह काल

परिछन

कुमारिक गीत

नाक पकड़बा काल

लाबा भुजबा काल

पान खयबा काल

ठकबक चिन्हबा काल

पयर धोयबा काल

वेदी घुमयबा काल

ओठंगर काल

सींथ नोतबा काल

नैना जोगिन काल

गेठबन्हन काल

सम्मरि

लाबा छीटऽ काल

सिनुरदान

विवाह काल

कन्यादान

चुमाओन

देहरि छेकऽ काल

कोबर

पटिया झारबा काल

सिरहर भरबा काल

गौरीक गीत

बेलपात तोड़बा काल

जुट्टी खोलऽ काल

मुट्ठी खोलबा काल

महुअक

जूता खोलबा काल

दहनही काल

वर कें खयबा काल

योग

बरिआतीक गीत

पाबनि गीत (मधुश्रावणी आदि)

कोजगरा

केड़ाक थम्ह गाड़बा काल

परिछन

गुड़ खयबा काल

मोड़ि पर बैसबा काल

माछ बयनबा काल

हरदि पिसबा काल

खोइंछ झाड़बा काल

खोइंछ फोलबा काल

भरफोड़ी दिन

कनियां मनयबा काल

उदासी

समदाउन

सांझ